Услуги

ДИЗАЙН НА МЕБЕЛИ

Структуриране и етапи на интериорния проект

Разграничаваме се от масовото предлагане на тази услуга от търговски фирми, вносители и производители на мебели.

Предварителен разговор и запознаване с параметрите на обекта

Предварителен разговор, запознаване с параметрите на обекта(медицинско заведение, кабинета, офиса, дома) и изискванията на клиента. Заснемане на помещенията и вече изградените инсталации. Запознаване с функцията и предназначението на мебелировката.

Разработка на идейно решение за организация на помещенията

Разработка на идейно решение за организация на помещенията, мащабно разпределение на мебелировката и обзавеждането. Проекта бива създаден като не се ограничаваме от техническите възможности на конкретна фирма производител и вида на материалите.

Цветови решения

Цветови решения, избор на материали и интериорни детайли. Придаване изключителна уникалност на проекта с различни способи и похвати.

Дизайн и работни проекти на мебелите

Дизайн и работни проекти на мебелите. Консултации при избор на материали, механизми, обков, кухненски електроуреди и подвижно обзавеждане.

Оптимизиране на решения

Оптимизиране предложените решения, съобразявайки ги с вашите изисквания и финансови възможности.

3D визуализации

Изготвяне на 3D визуализации, работни чертежи и спецификации.

Гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Предоставяне работните чертежи и спецификации на минимум две мебелни фирми, в чието партньорство сме се уверили, и гарантиране качествена изработка на мебелите, добри пазарни цени и коректно спазване на договорените срокове за изпълнение. Договаряне гаранционна и извънгаранционна поддръжка на мебелите.

Монтаж

Извършване пълен авторски надзор по време на монтажа и окончателно приемане мебелировката, след приключване на монтажните работи.